Všechny úkony spojené s vývozem vozidla do zahraničí.