Jak vyřídit registraci vozidla, které mám získané v dědictví?

Vozidlo nabyté v dědickém řízení na základě rozhodnutí soudu (resp. soudního notáře), je vždy třeba přihlásit na dědice a to i v případě následného prodeje vozidla. Dle zákona může být v technickém průkazu zapsán pouze jeden vlastník vozidla, případně lze druhého dědice zapsat jako provozovatele.

Pokud vozidlo dědí více dědiců a nechcete jít spolu na úřad, je třeba ověřená plná moc od spoludědiců na které je stanoveno kdo bude provozovatel a kdo vlastník nebo jen vlastník.

Vozidlo by se mělo přehlásit dle zákona na nového majitele do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. Přímý dědic je osvobozen od případné platby EKO poplatku a neplatí ani správní poplatek 800 Kč. Při dalším prodeji vozidla již nový majitel případný EKO poplatek plně hradí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *