Služby spojené s dočasným vyřazením vozidla z provozu (depozit) nebo se zánikem vozidla.

Značky do depozitu (dočasné vyřazení vozidla)

SPZ do depozitu na registru vozidel jak na to? Uložit vozidlo do depozitu (vyřadit silniční vozidlo z provozu)  můžete na jak dlouho potřebujete, ale pokud doba uložení přesáhne 12 po sobě následujících kalendářních měsíců je třeba na registru vozidel nahlásit, kde je vozidlo uloženo. Vozidlo je třeba umístit na soukromý pozemek a po dobu uložení můžete zrušit platbu povinného ručení. Na úřadě zůstávají uloženy značky a malý technický průkaz.

Doporučujeme dobře si rozmyslet na jak dlouho vozidlo budete chtít uložit do depozitu aby vám neprošla technická prohlídka, pro vyzvednutí vozidla z depozitu je nutná platná technická prohlídka.

Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z provozu)

Zánik vozidla, dříve nazýván jako trvalé vyřazení vozidla z provozu (do 1. 1. 2015), je úkonem, kdy majitel vozidla oficiálně zruší vozidlo nebo autovrak. Dochází k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel. Poté může provozovatel vozidla zrušit povinné ručení u své pojišťovny.

Majitel nebo plnou mocí pověřený uživatel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit příslušný úřad (obecní úřad s rozšířenou působností nebo dopravní odbor) a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (ke stažení níže). Vyřízení zániku je bezplatné, tedy bez poplatku.

Nezbytným předcházejícím krokem k tomuto úkonu je vyřízení ekologické likvidace daného vozidla – odevzdání vozidla nebo autovraku do zařízení, které je pověřené ke sběru autovraků. Toto odevzdání je doloženo vydaným dokladem o ekologické likvidaci, tzv. Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Pokud službu ekologické likvidace vozidla realizujete přes naši společnost, máte 100% jistotu, že Váš vůz bude dle zákona opravdu ekologicky zpracován. A protokol o ekologické likvidaci, který Vám bezodkladně vystavíme, bude platný. Navíc Vám můžeme zajistit vyřízení zániku vozidla na úřadě – při trvalém ukončení registrace vozidla jednáme za Vás.

Jaké doklady je nutné doložit pro trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (nyní se úkon nazývá zánik vozidla)?

Zánik vozidla se doloží jedním z následujících dokumentů:

  • potvrzením o převzetí autovraku vystavené oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru autovraků . tj. protokolem o ekologické likvidaci,
  • dokladem o ekologické likvidaci v jiném členském státě EU,
  • dokladem o zničení silničního vozidla (vydává jej pouze Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR),
  • dokladem o zániku vozidla jiným způsobem (o zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícím nakládání s odpady).

Vozidlo, které zaniklo, ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz je neplatný. Při zániku registr vozidel odebere i značky a malý technický průkaz. Vozidlo zaniklé již nikdy nemůže být znovu zaregistrováno.

cena za službu 600,-Kč
CHCI OBJEDNAT

ObjednávkaPlatební metoda

Wenn Sie jemals einen öffentlichen Figur durchsucht haben, haben sie wahrscheinlich ein Team von Ghostwritern, die Inhalte auswirken. Diese Autoren werden dafür bezahlt, Beiträge zu erstellen, die den Stil, hausarbeit ghostwriting die Persönlichkeit und die Stimme dieser Person widerspiegeln.Wenn Sie mit einem Ghostwriter bei Ihren sozialen Medien und Ihrem Bloggen helfen, können Sie Ihre Marke in den Mittelpunkt bringen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, worauf Sie sich einlassen, bevor Sie einen einstellen.