Všechny úkony spojené s vývozem vozidla do zahraničí.

Vývoz vozidla do zahraničí na registru vozidel vždy doporučujeme zažádat s dobou platnosti na 3 měsíce. Zjistěte přesnou adresu, osobní údaje osoby na koho se vozidlo vyváží, v případě firmy přesný název firmy, sídlo firmy, IČO (ideálně výpis). V obou případech nejsou třeba žádné doklady ani plné moci od nového vlastníka. Jakmile se vozidlo papírově vyveze nelze již provádět změny osoby / firmy na koho se vozidlo vyváží.

cena za službu 600,-Kč
CHCI OBJEDNAT

ObjednávkaPlatební metoda

Vývoz vozidla

Vývoz vozidla do zahraničí na registru vozidel vždy doporučujeme zažádat s dobou platnosti na 3 měsíce. Zjistěte přesnou adresu, osobní údaje osoby na koho se vozidlo vyváží, v případě firmy přesný název firmy, sídlo firmy, IČO (ideálně výpis). V obou případech nejsou třeba žádné doklady ani plné moci od nového vlastníka. Jakmile se vozidlo papírově vyveze nelze již provádět změny osoby / firmy na koho se vozidlo vyváží.